Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology

James Coleman Symposium

Symposium 2020

Het jaarlijkse symposium wordt in 2020 georganiseerd op vrijdag 3 april, in Utrecht (Academiegebouw), 13:00-17:00 uur, aansluitend een borrel.

Titel:

De juiste zorg op de juiste plek?!
Over ontwikkelingen, ongelijkheid en oplossingen in de zorg

Inhoud
In dit symposium willen we aandacht vragen voor verschillende aspecten van de gezondheidszorg die de komende jaren steeds verder onder druk komt te staan door vergrijzing, migratie, arbeidsmarktproblematiek en tekorten aan informele zorg. Hoe zorgen we ervoor dat de juiste zorg in de komende jaren nog op de juiste plek komt; dat ongelijkheid in zorggebruik niet toeneemt door de bezuinigingen in de langdurige zorg; dat de arbeidsmarkt in de zorg weer aantrekkelijk wordt voor jongeren. Op 3 april brengen we onderzoekers en beleidsmedewerkers samen om mogelijke antwoorden op deze vragen te geven.

Praktische informatie
Datum: vrijdag 3 april 2020
Tijd: 13:00 -17:00 uur, borrel ter afsluiting
Locatie: Academiegebouw Utrecht, Belle van Zuylenzaal

Aanmelden
Kan bij Christine Timmerman via ics@rug.nl

Programma

Programma voor website

Informatie over de vorige symposia georganiseerd door het JCA:  lijst symposia JCA.

In the spotlight

2 awards for article “The Matthew Effect in Science Funding”

Thijs Bol (Associate Professor UvA), Mathijs de Vaan and Arnout van de Rijt (Professor UU) received two awards for their paper “The Matthew Effect in Science Funding”

Read more