James Coleman Symposium 2019

  • Datum: Vrijdag 12 april, 2019, 13:00 – 17:30 uur, Utrecht
  • Titel: Maatschappelijke problemen als public bads: Sociologie die ertoe doet

Programma:

13.00-13.30 Coffee, tea – Westerdijkkamer
13.30-13.40 Inleiding
Rie Bosman (Rijksuniversiteit Groningen)
13.40-14.10 Maatschappelijke problemen: onderlinge samenhang en beleidsuitdagingen
Nan Dirk de Graaf (Nuffield College Oxford)
14.10-14.40 Bubbles en meltdowns: Klimaatverandering en financiële crises als “too-big-to-ignore” problemen
Dingeman Wiertz (University College London)
14.40-15.10 Societal problems en sociale complexiteit
Andreas Flache (Rijksuniversiteit Groningen)
15.10-15.40 Theepauze en Ledenvergadering James Coleman Association
Voorzitter James Coleman Association Marjolein Broese van Groenou
(Vrije Universiteit Amsterdam)
15.40-16.10 Is volksgezondheid een collectief goed?
Mark Levels (Universiteit Maastricht)
16.10-16.40 Beleid na wetenschap: anders werken aan sociale vraagstukken
Anne van Putten en Jan-Maarten van Sonsbeek (Ministerie SZW)
16.40 Samenvatting en conclusie
Mark Levels (Universiteit Maastricht)
16.45 Borrel – Westerdijkkamer

More information & registration: s.simon@rug.nl

Previous symposia:

2004 ICS in de praktijk.
2006 James Coleman lezing door Marco van Leeuwen tijdens het ICS lustrum.
2007 Minderheden meer toekomst. ICS onderzoek naar de integratie van minderheden.
2008 Duurzaamheid in het ICS.
2009 De financiële en economische crisis. Wat ging er mis en wat moet er gebeuren om de crisis op te lossen?
2010 Wat zijn de voorwaarden voor de totstandkoming van ‘joint production’, in organisaties die steeds minder hiërarchisch worden?
2011 James Coleman lezing door René Torenvlied tijdens het ICS lustrum.
2012 Open Society.
2013 Big Data.
2014 De participatie-samenleving.
2015 Krimpregio’s in Nederland.
2016 Werk – Recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
2017 De opstand van het volk? Verkiezingen nader geduid.
2018 Is that true? Replication and Meta-analysis in the Social Sciences.